Ahmet Genç

Dr. Ahmet Genç

Yunus Emre'den

    Gelip geçti ömrüm benim

    Şol yel esip geçmiş gibi

    Şimdi bana şöyle gelir

    Bir göz yumup açmış gibi

                    Yunus Emre