Ahmet Genç

Dr. Ahmet Genç

Yazılarım

Türkiye Ekonomi Modeli ya da Arz Yönlü Ekonomi Yaklaşımı

  Bugünkü gazetelerde (25 Ağustos 2022) meşhur iktisatçı Joseph Stiglitz'in  “Faizleri artırmak arz tarafındaki problemleri çözmüyor. Hatta daha da kötüleştirebilir çünkü arz sıkıntılarına yönelik daha fazla yatırım yapılması gerekir. Ancak faizlerin artırılması bu yatırımları zorlaştırıyor. Faiz artırmanın daha fazla gıda ve enerji üretimine ve arz sorunlarını çözmeye nasıl bir katkısı olabilir? Katkısı olacağını düşünmüyorum. Faiz artışı sorunların temeline inmiyor, durumu kötüleştirme riski...


Paylaş:

SEDDK da Üst Yönetim Değişikliği & Birinci Nesil Reformlar ve İkinci Nesil Reform İhtiyacı

    Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararı ile SEDDK en üst yönetim organı olan Kurul şu isimlerden teşekkül ettirilmiştir (yemin sonrası hukuki süreç tamamlanmış olacaktır):     Başkan   Mehmet Akif Eroğlu     İkinci Başkan Davut Menteş     Üye  Yusuf Dinç     Üye  Mahmut Güngör     Üye Fatih Küçükcan    Yeni SEDDK Başkanı ve üyelerini kutluyor ve kendilerine başarılar diliyorum.    Bugünkü yazımda Mart ayında Antalya Sigorta Fuarında yaptığım "Türkiye Sigorta Sektöründe Birinci...


Paylaş:

Sigortacılıkta Yeni Eğilimler ve Geleceğin Sigortaları

     Teknolojinin her alanda çok hızlı geliştiği bir dünyada yaşıyoruz. Daha önce de muhtelif vesilelerle ifade ettiğim üzere, "belki de son otuz yılda teknolojinin aldığı yol ondan önceki 300 yılda aldığı mesafeden daha fazladır". Önümüzdeki on yıllarda da bu ivme devam ederse ki, devam edeceği kesin gibi görünüyor, adeta "tarihin hızlanması" olarak ifade edilecek dönemler yaşayacağız. Sigorta sektörünün de  bu genel gelişmelerden etkilenmemesi mümkün değildir. Bugünkü yazımda çok özet olarak s...


Paylaş:

"Türkiye Ekonomisi ve Bankacılığının Tozlu ve Dumanlı Yılları 1980-2001" İsimli Kitabım Kriter Yayınlarından Çıktı

     1980-2001 Dönemi Türkiye Ekonomisinin önemli konu ve olaylarının ele alındığı kitabım Kriter Yayınevi tarafından basıldı. Öncelikle ifade etmeliyim ki bu bir akademik çalışma değildir. O dönemin gazetelerinde yer alan haberler derlenmiş ve önemli olduğu kanaatine varılanlar ele alınmıştır. Bugün de çok tartışılan bazı konuların o dönemde de tartışıldığı görülmüştür. Bir fikir vermesi için kitabın "İçindekiler" kısmını burada veriyorum. Okuyuculara faydalı olması temennisiyle. https://www.k...


Paylaş:

Sigortacılık Haftası Vesilesiyle Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisi Hakkında

   Sigortacılıkla ilgili olarak bir tanıtm stratejisi belirlenmesi konusu ilk defa Hazine Müsteşarlığı'nın 2009-2013 Stratejik Planı içerisinde yer almış, bu çerçevede 2011 yılında "Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisi" adıyla Hazine Müsteşarlığı'nın web sayfasında yayınlanmıştır. Yayınlanan Strateji 10 başlık altında ele alınmıştır. Bu başlıklardan birisi de "Sigortacılık Haftası" nın belirlenmesi ve o hafta çeşitli etkinlikler yapılmasıdır. Diğer bir ifadeyle "Sigortacılık Haftası...


Paylaş:

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Kurul Üyesi Olmayan Diğer Memurların Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliği Konusu

Daha önceki yazımda Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarda Kurul Üyesi olarak görev alanların, kurumların görev alanıyla ilgili kuruluşların yönetim veya denetim organlarında görev almalarının 375 sayılı KHK nın ek 16'ıncı maddesine göre mümkün olmadığını yazmıştım. Bu yazımda ise diğer memurların (düzenleyici ve denetleyici kurumların kurul üyeleri dışında kalan Personeli dahil) durumunu ele alacağım.  Bu konudaki düzenleme 2012 yılında yayınlanan 162 sayılı "Devlet Memurları Kanunu Genel Tebl...


Paylaş:

Sigortacılık Düşünce Merkezi'nin Anlam ve Önemi

     Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde var olan, son 20-30 yılda gelişmekte olan ülkelerde de var olmaya başlayan düşünce kuruluşları, ülkelerin ilgili alanda politika oluşturmalarına katkı sağlayan çok önemli aktörlerdir. Ülkemizde de sayıları 100 ü aşan düşünce kuruluşu mevcuttur. Bunların büyük bir çoğunluğu dış politika ve strateji konuları üzerine kurulmuştur. Genel olarak ekonomi alanında düşünce kuruluşları var olmakla birlikte özel olarak sigortacılık alanında düşünce kuruluşları me...


Paylaş:

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarda "Kurul Üyesi" ya da "Kurul Başkanı" Olarak Görev Yapanların Başka Bir Kuruluşta Yönetim Kurulu Üyeliği Konusu

     Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ek III no.lu cetvelde şu şekilde sayılmıştır.    - RTÜK   - BTK   - SPK   - BDDK   - EPDK   - KİK   - RK   - KGK    - KVKK   - NDK   - SEDDK    Bu kurumların en üst yönetimini "Kurullar" oluşturmaktadır. Bu kurulların üyeleri için bazı yasaklar getirilmiştir. Bu yasaklardan birisi de "özel bir kanuna dayanmadıkça başka yerde görev alma, yönetici olma, pay sahibi olma" yasağıdır. Bu yasakla il...


Paylaş:

Sigortacılık Düşünce Merkezi Kuruldu

    Ülkemizde bir ilk olmak üzere sigortacılık konularında think-tank olarak çalışmak, ayrıca yeni ve yenilikçi fikirlere platform oluşturmak üzere Dr. Ahmet Genç ve Fuat Çamlıbel tarafından kuruldu. İlk faaliyetini "Birinci Düşünce Pazarları" toplantısı adıyla 15 Mart 2022 günü İstanbul'da yaptı. Toplantıda 6 adet yeni fikir sunuldu ve bu fikirler üzerinde "beyin fırtınası" yapıldı.   ...


Paylaş:

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Son Mevzuat Düzenlemeleri (Tüm düzenlemeler SEDDK ve TSB web sayfasında mevcuttur)

  Sigortacılıkta Tahkim Yönetmeliği Değişikliği    - İtiraz hakemi olma ile ilgili yeni bazı şartlar getirilmesi,    - Sigorta hakemliği yapan avukatların sigorta şirketleri adına avukatlık yapmamaları ile ilgili kural getirilmesi Yıllık Gelir Sigortası ile ilgili Yönetmelik Değişikliği     - 56 yaş üstü kişiler için iradın en fazla 9 yıl ertelenebileceği kuralı getirildi. TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilen ve Resmi Gazete'de Yayımlanan Kanun Düzenlemeleri    1. 18 Yaş Altı İçin BES Düzenl...


Paylaş: