Ahmet Genç

Dr. Ahmet Genç

16 Mayıs 2022

Ahmet Genç

Sigortacılık Haftası Vesilesiyle Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisi Hakkında

   Sigortacılıkla ilgili olarak bir tanıtm stratejisi belirlenmesi konusu ilk defa Hazine Müsteşarlığı'nın 2009-2013 Stratejik Planı içerisinde yer almış, bu çerçevede 2011 yılında "Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisi" adıyla Hazine Müsteşarlığı'nın web sayfasında yayınlanmıştır. Yayınlanan Strateji 10 başlık altında ele alınmıştır. Bu başlıklardan birisi de "Sigortacılık Haftası" nın belirlenmesi ve o hafta çeşitli etkinlikler yapılmasıdır. Diğer bir ifadeyle "Sigortacılık Haftası" 2011 yılından beri kutlanmaktadır. Şimdi bahsi geçen Strateji'de yer alan başlıklara bakalım.

    1. Temel sigorta bilinçlendirme metninin hazırlanması.

    2. Sigorta Haftası'nın belirlenmesi ve bu haftanın çeşitli etkinliklere konu edilmesi.

    3. Yazılı ve görsel medya temsilcilerine sigorta tanıtım ve bilinçlendirme programlarının verilmesi.

    4. Zorunlu sigortalar için ayrı bilinçlendirme ve tanıtım yapılması.

    5. Bilgilendirici broşür, kitapçık, CD vb. materyalin dağıtılması.

    6. Kısa metrajlı bilinçlendirme filminin hazırlanması.

    7. Üniversitelere ve okullara yönelik kısa süreli bilgilendirmeler yapılması.

    8. İlköğretimde Hayat Bilgisi Dersi içerisinde işlenecek sigorta konusu metninin hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na iletlmesi.

    9. Bilinçlendirme programlarının düzenlenmesi (esnafa, tüccara, sanayiciye).

    10. Konusu sigorta olan çeşitli yarışmaların düzenlenmesi (resim, kısa film, reklam vb.)

      Sigortacılık Haftası kutlu olsun.