Ahmet Genç

Dr. Ahmet Genç

07 Temmuz 2022

Ahmet Genç

SEDDK da Üst Yönetim Değişikliği & Birinci Nesil Reformlar ve İkinci Nesil Reform İhtiyacı

    Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararı ile SEDDK en üst yönetim organı olan Kurul şu isimlerden teşekkül ettirilmiştir (yemin sonrası hukuki süreç tamamlanmış olacaktır):

    Başkan   Mehmet Akif Eroğlu

    İkinci Başkan Davut Menteş

    Üye  Yusuf Dinç

    Üye  Mahmut Güngör

    Üye Fatih Küçükcan

   Yeni SEDDK Başkanı ve üyelerini kutluyor ve kendilerine başarılar diliyorum.

   Bugünkü yazımda Mart ayında Antalya Sigorta Fuarında yaptığım "Türkiye Sigorta Sektöründe Birinci Nesil Reformlar ve İkinci Nesil Reform Önerileri" isimli sunumdan özetle bahsedeceğim. Sunumda "Birinci Nesil Reformlar" olarak şu başlıklara yer verilmiştir.

  1. Mevzuat Altyapısı Reformu (Sigortacılık Kanunu, BES ile ilgili Kanun, Afet Sigortaları Kanunu, TTK Sigorta Kitabı vb.)

 2. Kurumsal Altyapı Reformu (SBM, EGM, Tobb SAİK ve SEİK, SEGEM, Sigorta Tahkim Komisyonunun kurulması gibi)

 3. Sektör Mali Yapısının Güçlendirilmesi (sermaye yeterliliği düzenlemesi, teknik karşılıklar düzenlemesi, yeni TDHP, erken uyarı sisteminin kurulması vb.)

 4. Katastrofik Riskler İçin Havuzların Oluşturulması (DASK ve TARSİM'in kurulması)

 5. BES'in başlatılması (2003), BES devlet katkısında "katkıya katkı" modeline geçilmesi (2013), BES Oto Katılım Sisteminin başlatılması (2017).

 6. Sektör oyuncularının tamamının ruhsatlarının yenilenmesi.

 7. Unvanların yeniden düzenlenmesi ve sınav sistemi (aktüerlik, teknik personel sınavları, eksperlik sınavları, hakemlik sınavları).

  Tüm bu reformların ayrıntılı olarak anlatılması yüzlerce sayfa edecektir. Ana başlıklar bunlardır. Kurumlar bugün de çalışmaya devam etmektedir. Ancak hem teknolojik gelişmeler hem de dünya çapında sigortacılıkla ilgili yeni yaklaşımlar göz önünde bulundurularak aşağıdaki başlıklar altında "İkinci Nesil reformlar"ın yapılmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

  1. Gözetim ve Denetim Reformu (bilgi işlem tabanlı, gerçek zamanlı uzaktan, daha az yerinde denetim, ceza verici değil yol gösterici denetim)

  2. Mevzuat Reformu (mevzuatın sadeleştirilmesi, 5 yıllık politika belgesinin oluşturulması)

  3. Tamamlayıcı Emeklilik ve Sağlık Reformu (emeklilik sisteminin 1,2 ve 3. basamaklarının birlikte ele alınması, "tamamlayıcı sağlık sigortası" yerine "tamamlayıcı ve uzun vadeli sağlık sigortası", "emeklilik yönetimi" yerine "yaşlılık yönetimi".

  4. Dağıtım kanalları reformu (ayrı ayrı düzenlemeler yerine bir tek düzenleme, sektörün istihdam yoğun özelliğinin korunarak dijitalleşmenin sağlanması)

  5. Reel sektörü ve bireylerin finansal güvenliğini odak alan bir sektör. Ekonominin çarklarını döndüren reel sektör üretiminin kesintiye uğramasını önleyici ve bireylerin hem çalışırken hem de emeklilikte finansal güvenliğine katkı sağlayan bir sektör. Bu çerçevede teminat bulunamayan risklerin muhtelif mekanizmalarla teminata kavuşturulması.

  6. Katılım sigortacılığında kendi özgün modelimizin oluşturulması. Kooperatif sigortacılığında aksayan yönetim ve ortaklık sistemlerinin çalışır hale getirilmesi. 

  7. Yazım ve hasar süreçleri ile ekspertiz sistemi reformu.

   Bugünlük de bu kadar. Hayırlı Bayramlar diliyorum.