Ahmet Genç

Dr. Ahmet Genç

06 Mayıs 2022

Ahmet Genç

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Kurul Üyesi Olmayan Diğer Memurların Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliği Konusu

Daha önceki yazımda Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarda Kurul Üyesi olarak görev alanların, kurumların görev alanıyla ilgili kuruluşların yönetim veya denetim organlarında görev almalarının 375 sayılı KHK nın ek 16'ıncı maddesine göre mümkün olmadığını yazmıştım.

Bu yazımda ise diğer memurların (düzenleyici ve denetleyici kurumların kurul üyeleri dışında kalan Personeli dahil) durumunu ele alacağım. 

Bu konudaki düzenleme 2012 yılında yayınlanan 162 sayılı "Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği" dir. Bu Tebliğe göre, devlet memurları "kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliği gibi kurul ve komisyonlarda görev aldıkları takdirde bu görevlerden "yalnızca biri" için ücret alabileceklerdir. Diğer bir ifadeyle birden fazla kurumun organlarında görevalınmasında bir engel yok. Ancak ücret yalnızca bir yerden alınacaktır.

Bu çerçevede, şahsım İçin de bu kural geçerlidir. Örneğin halen bazı kuruluşlarda üyeliği olan SEDDK Başkan Yardımcıları için de bu kural geçerlidir. Üye olarak atanmamız mevzuata aykırı değildir, ancak birden fazla yerden ücret almaya kalkarsak açık bir biçimde mevzuata aykırılık ortaya çıkacaktır.

Son söz: Yorum yapacaklar lütfen isimlerini açık biçimde yazsınlar. Ayrıca benim de atladığım bir mevzuat hükmü varsa bildirsinler düzeltim yapayım.